Golfové hole se liší typem a velikostí. Set pro začínajícího golfistu (tzv. halfset) má sedm holí, pokročilý hráč nosí v bagu zpravidla maximální možný počet holí, čili 14 kusů. Jaké je kritérium jejich výběru?

Golfové hole a jejich typy

Golfové hole se podle určení dělí na:

  • dřeva (woody) – nejdelší a nejlehčí hole, používají se k ranám na vzdálenost 300 metrů a více,
  • železa (irony) – obvykle nejhojněji zastoupené v bagu, pro příhry v rozmezí 100 až 200 metrů,
  • puttery – jeden v bagu, používá se k přesným úderům v jamkovišti,
  • wedge – kategorie želez, jejichž líc má větší sklon (loft), aby míček letěl výše a na kratší vzdálenost. K zahrávání míčků z písečných bunkerů se používají hole sand wedge,
  • hybridy (rescue, utilities) – kombinují výhody dřev a želez. Používají se místo želez k dalekým odpalům.

První čtyři druhy holí jsou základní a měly by se nacházet v bagu každého golfisty. Halfset obsahuje sedm holí.

Čím se od sebe liší železa?

V bagu si hráč nosí několik želez, protože při odpalu míčku se stejnou silnou, od každé z těchto holí letí míček na jinou vzdálenost. Golfové hole jsou číslované a čím nižší je číslo hole, tím míček letí dál. Podobně se má věc s ostatními typy holí.

Začínajícímu golfistovi stačí sada, která bude obsahovat dvě hole každého typu s výjimkou putteru, který stačí jeden. Seznámí se s jejich určením, vlastnostmi a rozdíly ve hře. Nejlépe je začít s krátkými holemi, protože se s nimi zachází nejsnadněji. V rámci získávání zkušeností lze sadu rozšířit o další čísla.

Jak se golfové hole upravují podle hráče?

Golfové hole lze upravit například změnou materiálu shaftu, průměru gripu, sklonu hlavy. Cílem je přizpůsobit hůl dovednostem a vlastnostem hráče. Pokud jste začínající hráč, zeptejte se v obchodě na hole, které promíjejí chyby.

Objektivní posouzení herního stylu můžete získat na golfovém monitoru. Úpravou hole se zabývají fittingová centra. K dispozici ho má také obchod Golfchampion.cz.