Historické filmy: 33 nejlepších, které opravdu musíte vidět - Status for whatsapp

Historické filmy: 33 nejlepších, které opravdu musíte vidět

Přinášíme vám velký výběr nejlepších historických filmů, které musíte vidět!

Historické filmy jsme rozdělili do několika kategorií – z dob středověku a starověku, české, zahraniční, podle skutečné události či podle knižní předlohy. Můžete skočit přímo do vaší oblíbené kategorie:

Historické filmy z dob středověku a starověku

1) Království nebeské 

Hlavní postavou je kovář Balian, jehož manželka spáchala sebevraždu po smrti jejich dítěte. Tato tragédie ho vyžene na cesty. Vyhledá ho lord Geodfrey of Ibelin, který mu oznámí, že je jeho nemanželský syn. Ten mu nabídne, aby s ním jel do Jeruzaléma. Balian sice nejdřív nechce, ale pak se rozhodne následovat svého otce, aby smyl hříchy své i své ženy.

2) Troja

 V roce 1193 před Kristem unesl Trojský princ Paris ženu Spartského krále Menelaose, krásnou Helenu. Králův hněv vyústil v desetiletou válkou mezi nejsilnějším z řeckých měst a Trojany. Střetli se v ní největší antičtí hrdinové Sparty v čele s Achillesem a Troji, vedení Hectorem, nejstarším synem krále Priama. Její vyústění patří k největším příběhům všech dob.

3) Král Artuš 

Artuš si přeje opustit Británii a vrátit se do poklidného Říma. Předtím však musí podstoupit poslední nebezpečný úkol, který jej spolu s jeho rytíři Kulatého stolu přivádí ke zjištění, že po náhlém odchodu Římanů bude země potřebovat vůdce, který by nejen dokázal ochránit Británii před momentální hrozbou útoků Sasů. Pod vedením bývalého nepřítele Merlina a s krásnou a odvážnou Guinevere po svém boku musí Artuš najít sílu, aby dokázal změnit vývoj dějin.. 

4) Robin Hood: Král zbojníků 

Robin z Locksley unikne z maurského zajetí v Jeruzalémě a vrací se do Anglie. V Nottinghamu se dozvídá, že jeho otec byl zabit, protože se odmítnout přidat k ražení proti králi Richardovi. Robin se svým přítel Azeemem naleznou útočiště v Sherwoodském lese, který ovládají zbojníci, vedení Malým Johnem a Willem Scarlettem. Robin se stává vůdcem bandy, který se denně rozrůstá o uprchlíky před šerifovou krutostí a rozhodne se pomstít otce a chránit zubožený lid.

5) Orel deváté legie 

V roce 140 n. l. se římský voják Marcus a jeho otrok Esca vydávají na nebezpečnou cestu. Dvacet let před osudnou výpravou se římská Devátá legie pod vedením Flavia Aquily vydala dobývat divoký Sever. Žádný voják se z válečné výpravy nevrátil. Spolu s nimi se ztratil i zlatý Orel, jejich emblém a odznak síly. Flaviův syn Marcus vyráží do hor s cílem obnovit čest zmizelého otce a získat nazpět posvátného Orla.

6) Gladiator 

Generál Maximus přivedl římské legie ke slavnému vítězství a teď už jen čeká na ženu a syna, aby se společně vrátili domů a on mohl zapomenout na válku. Smrt císaře Marka Aurelia ale změní nejen jeho plány na návrat, ale i zbytek života. Commodus, žárlivý následník trůnu, vydává rozkaz k popravě  Maximuse a jeho rodiny. Jen Maximusovi se podaří zachránit svůj život a jako otrok je pak vycvičen pro gladiátorské hry. Úspěchy v aréně přivedou někdejšího generála zpět do Říma. Jenže teď už mu nejde jen o vítězství nad protivníkem v nelítostném boji, ale o pomstu na císaři Commodovi.

7) Pompeje 

Milo, přezdívaný Kelt, byl jako malý svědkem vyvraždění své rodiny a celého kmene římskými vojsky na území dnešní Británie. Jako jediný přežil a byl dán do otroctví. Po letech je jako neporazitelný gladiator vezen do Pompejí, kde má při oslavě vinobraní stanout v aréně proti místnímu šampionovi Atticusovi. Po cestě se setkává s krásnou dcerou vládce Pompejí Cassiou, která má být proti své vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého senátora. Milo si musí vybojovat cestu z arény, aby z rozpáleného pekla pomohl té, kterou miluje.

8) Romulus a Remus: První král 

Romulus a Remus jsou osmnáctiletá dvojčata vychována pastýřem, která vedou poklidný život u řeky Tibery. Remus je přesvědčen, že se dokáže vzepřít vůli bohů, a že je předurčen stát se králem města, které s bratrovou pomocí najde. Ale jejich tragický osud je již zpečetěn.. Na konci této neuvěřitelné cesty oba bratři založí jednu z největších všech dob – Řím.

9) Hon na čarodějnice

Hrdinný křižák Behman a jeho nejbližší přítel Felson se po desetiletích boje vracejí do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofou je odpovědná dívka obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkážou, aby ji dopravili do vzdáleného kláštera. Zde se má údajná čarodějnice podrobit prastarému rituálu vymítání ďábla. Po cestě odhalují dívčino temné tajemství.

České filmy dle skutečných událostí 

Známé historické filmy podle skutečných událostí. 

10) Lidice 

Lidice jsou příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty “dějinám”. Tvůrci nejdou cestou klasického válečného filmu, tragédii přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na počátku celého příběhu. V době tragického konce, v červnu 1942, nacisté popravili všechny lidské muže, ženy a děti nechali převést do koncentračního tábora, některé děti dali na převýchovu. Obec Lidice byla vymazána z map a srovnána ze zemí.

11) Bathory

Film se zaměřuje na největší vražedkyni v dějinách lidstva Alžbětu Báthoryovou. František Nádašdy bojuje ve válkách s Turky a jeho žena dohlíží na správu majetku a na výchovu svých dětí. Její manžel jí jednoho dne posílá dárek v podobě italského malíře Merisiho Caravaggia. Mezi ním a Alžbětou vzniká zvláštní pouto. Po smrti jejího manžela musí mocná a bohatá žena čelit nepřátelům, kteří jsou schopni čehokoliv. A zvěsti o šílené vládkyni, která se ve snaze zastavit stárnutí koupe v krvi nevinných panen, začínají sílit…

12) Jan Hus

Dvoudílný televizní film podle Evy Kantůrkové bude vedle záznamu důležitého historického momentu z českých dějin také napínavým příběhem, který hledá odpověď na otázku: Co zavedlo výjimečnou osobu, filozofa, teologa a člověka, mistra Jana Husa až k ukrutné smrti upálením?

13) Masaryk 

Píše se rok 1939 a Jan Masaryk se schovává v Americe před nedávnou minulostí. Snaží se zapomenout na zradu, které se dopustily evropské mocnosti na jeho Československu a na něm samotném. Stín těchto událostí ho pronásleduje na každém kroku stejně jako vědomí, že on sám selhal jako československý velvyslanec v Londýně, kde se snažil odvrátit zkázu své země. Masaryk bojuje se svými přeludy a pocity marnosti a znovu zde prožívá dramatické události, které vedly k druhé světové válce.

14) Milada

Film sleduje osudy jedné z největších tuzemských postav 20. století. Politička Milada Horáková patří mezi osobnosti, jež se postavily nacismu i komunismu a zaplatily za to nejvyšší oběť. Dramatizace poslední dekády jejího života ukazuje, jakým peklem si musela statečná žena projít.

15) Lída Baarová 

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaný za evropský Hollywood. Po počáteční potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Postupem času je Baarové zakázáno hrát v německých filmech a nesmí opustit Říši. Po skončení války se vrací plná nadějí do Prahy. Zde se však setkává jen s výsměchem a ponížením. To pravé peklo ji ale teprve čeká..

16) Habermannův mlýn

Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se přiklonili na jednu či druhou stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim bohatý podnikatel August Habermann, který bez předsudků dával práci Čechům i Němcům, a jeho nejbližší přítel Březina. I po začlenění Sudet do Třetí říše , Habermann dál vytváří pro své české zaměstnance ochranný štít a odmítá se plně podvolit “mateřské” ideologii. Jenže šílená doba postihne i jeho a on se stává hlavním cílem na seznamu “českých vlastenců”. Dokáže Habermann zachránit alespoň ženu a dítě?

17) Šarlatán

Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek bez odborného vzdělání, ale nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady.

České historické filmy dle knižní předlohy 

Známé české historické filmy dle knižní předlohy.

18) Spalovač mrtvol

Pan Kopfrkingl se zpočátku zdá, jako klidný a rozumný člověk, který se s pomocí východní filosofie smířil se svou prací v krematoriu a naučil se ji chápat jako službu lidské duši. Jeho život naruší návštěva dávného přítele Williho Reinkeho. Tento přesvědčený nacista dá jeho životu nový směr. Jeho myšlenky o rasové nadřazenosti na něj osudově zapůsobí. Začíná udávat lidi kolem sebe a své činy hodnotí jako pomoc nešťastníkům, kteří nechápou vyšší zájmy světa.

19) Kladivo na čarodějnice 

Film nás zavádí o více než 300 let nazpět proti proudu – na konci 17. století bylo v Čechách ve městě Šumperk a v okolí Velkých Losin, brutálně umučeno a popraveno 105 nevinných lidí, kvůli tomu že byli nařčeni z čarodějnictví. Tento film je momentem, aby lidstvo už nikdy nedopustilo něco tak zrůdného, co se tehdy odehrálo –  aby již nikdy nedopustilo utrpení nevinných lidí.

20) Dobrý voják Švejk

Filmové zpracování podle předlohy románu Jaroslava Haška – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Jednotlivé kapitoly románu jsou ve filmy dokonale převedeny do spousty komediálních scén, hraných dokonale celou plejádou nejlepších českých herců.

21) Obecná škola 

Eda Souček a jeho spolužák Tonda Čejka chodí do chlapecké třídy jedné školy na pražském předměstí. Z nezvladatelných bujných žáků se zblázní učitelka a na její místo nastupuje přísný a záhadný Igor Hnízdo, údajný válečný hrdina, který má velkou slabost pro ženy. Eda začíná zažívat různé příhody a také sleduje chování a reakce hrdiny Hnízda.

Zahraniční filmy dle skutečných událostí 

Známé zahraniční historické filmy podle skutečné události. 

22) Pearl Harbor

Danny a Rafe jsou přátelé už od dětství a oba milují letadla a létání. Nerozešli se ani v dospělosti, kdy se oba stali piloty americké armády. Rafe, který je starší, se přihlásí jako dobrovolník do britských RAF a odchází bojovat do Evropy. Krátce před odchodem se seznamuje se zdravotní sestrou Evelyn. Danny je mezitím s jednotkou a skupinou zdravotních sester převelen na havajskou základnu Pearl Harbor, kde Evelyn oddaně čeká na Refeův dopis. Jednoho dne je to právě jeho nejlepší příte Danny, který přináší Evelyn smutnou zprávu. I přesto, že se tomu oba brání mezi nimi začne vznikat milostné pouto. DO milostného trojúhelníku však nečekaně vstoupí historické události 7. prosince 1941, kdy napadlo Japonsko nečekaně základnu Pearl Harbor.

23) Zachraňte vojína Ryana

Druhá světová válka byla rozhodující událostí 20. století a pro Ameriku se stala určujícím dějinným zvratem. Změnila tehdy hranice světa a dnes je nazývána “poslední velkou válkou”. An sebemenší výcvik však nemohl vojáky připravit na to, co je čekalo po vylodění v Normandii, na pláži s krycím jménem Omaha. Tento film je příběhem kapitána Millera, pověřeného záchranou parašutisty Ryana na pozadí z nejdramatičtějších kapitol druhé světové války.

24) Titanic

Na své první plavbě veze Titanic na své palubě chudého Jacka a bohatou Rose. On vyhrál lístek v pokeru, ona má jedno z nejluxusnějších apartmá, přesto spolu prožijí nejkrásnější chvíle svého života a slíbí si že se nikdy nerozejdnou. Zvrat přichází v osudnou noc, kdy Titanic naráží do ledovce a ten ho nemilosrdně posílá ke dnu. Kolik zbývá Jackovi a Rose času?

25) Králova řeč

Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Dokáže Bertie obstát i ve chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev, který má povzbudit a inspirovat anglický národ v době, kdy to nejvíc potřebuje?

26) Schindlerův seznam

Příběh začíná v září 1939 v polském Krakově, kde je židovská obec vystavována stále se zvyšujícímu tlaku ze strany nacistů. Do této vřavy vstupuje obchodník Oscar Schindler, člen Nacistické strany, velký svůdník a muž, který chce využít války ke svému obohacení. Schindler, který se postupem doby dokázal vcítit do utrpení svých zaměstnanců, sepisuje se svým účetním Izákem Sternem seznam 1100 lidí, kterým, jak se později ukáže, zachrání život. 

Zahraniční historické filmy dle knižní předlohy 

Známé historické filmy podle knižní předlohy.

27) Bídníci 

Když bývalého galejníka Jeana Valjeana propustí na podmínku, netuší, že za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta. Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší. Jenže Valjeanovi se daří unikat, začne žít pod změněnou identitou, stane se ctihodným občanem a dokonce starostou, jenže ani tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí.

28) Zlodějka knih 

Podmanivý příběh Liesel Memingerové začíná na počátku války, kdy je odevzdána do pěstounské rodiny. Brzy se Liesel sbližuje nejen se svoji novou rodinou, ale i mladým židem Maxem, kterého rodina ukrývá ve sklepě svého domu. Dobu plnou utrpení a strádání pak společně překonávají pomocí knih, které Liesel krade v domě místních zbohatlíků.

29) Chlapec v pruhovaném pyžamu

Bruno je syn německého velitele koncentračního tábora. Berlin je zrovna ve válce a tak se Bruno i s celou svou rodinou přestěhuje do domu, který je vedle koncentračního tábora. Zde se Bruno seznámí s židovským chlapcem. Nebylo na tom nic zvláštního že se seznámí dva mladí chlapci avšak problém je v tom že je to kamarádství přes ostnatý drát koncentračního tábora. Toto přátelství je v té době zakázané a proto sebou přináší spoustu těžkostí.

30) Pýcha a předsudek 

Pan Bennet je moudrý muž, ale jeho žena je velice povrchní a jejím životním snem je bohatě provdat všech pět svých dcer. Když se doslechne, že se na sousední panství má nastěhovat pan Bingley, bohatý londýnský šlechtic, je štěstím bez sebe. Jediná Elizabeth blížící se hon na nápadníka sleduje nezúčastněně a s ironickým komentářem.

31) Pianista 

Film vypráví příběh polského pianisty Wladyslawa Szpilmana, který se vyhnul nacistickému koncentračnímu táboru a v letech 1939-1945 se schovával ve varšavskému ghettu. Svoji hudbu využíval k tomu, aby přežil peklo, které prožíval.

32) Rozum a cit 

Pan Dashwood smrtelně onemocní a podle zákona musí předat svůj majetek a rozlehlou usedlost synovi z prvního manželství. Tři dcery se svou matkou jsou nuceny hledat nové přístřeší, kde by nebyly neustále utlačovány a na obtíž novým majitelům domu. Všechny musejí použít k řešení nastálé situace rozum i cit. Obojí se také hodí, když se dostaví zamilování. O Elionoru se uchází plachý nápadník a Marianně se zpočátku bez úspěchu dvoří plukovník Brandon.


Čtěte také:

Uložte si historické filmy na později a svým kamarádům:

Historické filmy

Historické filmy z dob středověku a starověku

Zahraniční historické filmy dle knižní předlohy 

Líbí se vám historické filmy? Nasdílejte je i svým kamarádům!

Treading

#Cool Status

Cool Status for whatsapp

#happy birthday Happy Birthday Wishes

मेरे सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त को जन्मदिन की बधाई! मैं धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि हमारी दोस्ती जीवन का एक सच्चा उपहार है।

#Atitude Status

My Life My Rules, My Passion My Atitude

#Love status

ख्याल रखा करो अपना माना की ज़िन्दगी आपकी है पर जान तो आप हमारी हो ना

#Couple Status

नहीं रहा जाता यार तेरे से बात किये बिना तभी तो तुम्हे CALL और SMS करते है वरना अच्छा तो हमें भी नहीं लगता तुम्हे परेशान करना

#Sad status

तेरी आखरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की आखरी ख़ुशी थी 💔

More Posts
x