Znamení zvěrokruhu od A do Z – charakteristika a vlastnosti - Status for whatsapp

Znamení zvěrokruhu od A do Z – charakteristika a vlastnosti

Díky znalosti znamení zvěrokruhu budete mít lepší odhad na lidi. Budete vědět, co na ně platí a co od dotyčných čekat. V tomto článku si je blíže představíme. Shrneme také klady a zápory jednotlivých znamení.

Co jsou znamení zvěrokruhu?

Zvěrokruh je u nás známý i pod slovy zvířetník nebo zodiak. Jedná se o pás na nebeské sféře, který se táhne symetricky podél ekliptiky. V tomto pásu se při pohledu ze Země pohybují všechny známé planety sluneční soustavy.

Astrologové, kteří se zabývají vesmírem a jeho vlivem na člověka, rozdělili už před třemi až čtyřmi tisíci lety zvěrokruh na dvanáct stejných obdélníkových dílů. Nazvali je znamení zvěrokruhu.

Při pozorování oblohy si totiž všimli, že se v průběhu roku vlivem Slunce mění energie na Zemi. Pozorovali změny v přírodě a v chování lidí. Na základě toho přisoudili dvanácti znamením zvěrokruhu určité charakterové vlastnosti, které obvykle vystihují symboly znamení.

 • Důležité je si při čtení horoskopu uvědomit, že neexistuje lepší nebo horší znamení. Každé má své kladné i záporné stránky.
 • Vše je také potřeba brát s rezervou, protože ne vždycky charakterové vlastnosti platí. Spousta lidí vůbec nemá vlastnosti podle svého znamení.

Charakteristika jednotlivých znamení zvěrokruhu

1) Beran (osoby narozené mezi 20.3. a 20.4.)

Živel Oheň
Vládnoucí planeta Mars
Oblíbená barva Červená
Šťastné číslo 9
Příznivý den Úterý
Anglicky Aries

Charakteristika:

 • Zrozenci v tomto období jsou aktivní a plní života, jednoduše překypují životní energií. Mají jí na rozdávání.
 • Jsou temperamentní, smělí, bojovní a plní odvahy. Pochopitelně se tedy jedná o rozené vůdce a velmi ambiciózní lidi.
 • Obvykle nejsou moc trpěliví, chtějí všechno co nejdříve, ideálně hned.
 • Berani se nebojí činit rozhodnutí, zároveň se umí chovat spontánně, vůči okolí jsou otevření a upřímní.
 • Jednají na rovinu, a to samé očekávají od ostatních. Bohužel nezřídka pak bývají zklamaní.
 • Osoby zrozené ve znamení berana si obvykle nenechají moc do ničeho kecat. Na rady ostatních moc nedají, jdou si vlastní cestou a vše si nakonec udělají po svém, tak jak je to jejich srdci blízké.

Kladné vlastnosti:

 • Spolehliví parťáci a přátelé
 • Loajálnost a pevnost
 • Dodržují sliby (stůj, co stůj).
 • Otevřenost a upřímnost

Záporné vlastnosti:

 • Tvrdohlavost
 • Netrpělivost
 • Sobeckost
 • Agresivita

2) Býk (osoby narozené mezi 21.4. a 21.5.)

Živel Země
Vládnoucí planeta Venuše
Oblíbená barva Zelená
Šťastné číslo 6
Příznivý den Pátek
Anglicky Taurus

Charakteristika:

 • Býci stojí nohama na zemi, což jim dává smysl pro praktické a materiální záležitosti.
 • Mají smysl pro krásu, za což tyto osoby pravděpodobně vděčí právě zmiňované Venuši, což je planeta lásky a krásy. Dotyční mají tedy vytříbený vkus a jsou obdařeni přirozeným půvabem.
 • Je pro ně zvlášť důležité materiální zázemí a rádi se obklopují luxusem a hezkými věcmi.
 • Jedná se o fyzické znamení, kterému je vlastní smyslnost a žádostivost.
 • Býci vědí, co chtějí, a za tím si hlava nehlava jdou. Když se nadchnou pro nějakou myšlenku, rádi tvrdě a neúnavně pracují na jejím uskutečnění.
 • Jedná se o romantiky a vyznavače tradičních hodnot. Není pro ně nic víc než jejich rodina. Ta bude mít vždy první místo. Jsou realističtí, rozvážní a stálí. Znamení Býka není znamením asketů.

Kladné vlastnosti:

 • Praktičnost
 • Trpělivost
 • Důslednost
 • Rozvážnost

Záporné vlastnosti:

 • Tvrdohlavost
 • nepřizpůsobivost
 • pohodlnost
 • lpění na majetku a věcech

3) Blíženec (osoby narozené mezi 22.5. a 21.6.)

Živel Vzduch
Vládnoucí planeta Merkur
Oblíbená barva Žlutá
Šťastné číslo 5
Příznivý den Středa
Anglicky Gemini

Charakteristika:

 • Symbolem znamení Blíženců jsou dvojčata z řecké mytologie Kastor a Pollux. Jeden byl obyčejný smrtelník, druhý naopak nesmrtelný. Tak nějak jsou vnímáni i jedinci zrození v tomto znamení.
 • Vyznačují se jistou dualitou a rozpolceností. Jedná se o proměnlivé znamení.
 • Jeho doménou je oblast komunikace. V ní blíženci vynikají nad ostatními.
 • Najdeme mezi nimi mnoho intelektuálů. Tito lidé totiž milují získávání informací a jejich tříbení. Baví je zkoumat druhé lidi.
 • Jedná se o idealisty, věčné snílky, kterým okouzlí filozofie a psychologie.
 • Mají mnoho zájmů, přátel a rádi udržují sociální vazby.
 • Jejich myšlenky a pocity se pohybují závratnou rychlostí. Jsou výřeční a svou mluvou dovedou leckoho strhnout.
 • S blížencem po boku se nebudete nikdy nudit. Obvykle vás ohromí nějakou nečekanou novinou, vezme vás vyzkoušet aktivity, na které jste se dřív ani neodvážili pomyslet. Zkrátka a jednoduše váš život bude naplněn dobrodružstvím a svěžím větrem, který s sebou blíženec zpravidla vždy přinese.

Kladné vlastnosti:

 • Vnímavost
 • Přizpůsobivost
 • Zábavnost
 • Výřečnost

Záporné vlastnosti:

 • Neschopnost dotahovat věci do konce
 • Netrpělivost
 • Časté výkyvy nálad

4) Rak (osoby narozené mezi 22.6. a 22.7.)

Živel Voda
Vládnoucí planeta Měsíc
Oblíbená barva Stříbrná
Šťastné číslo 2
Příznivý den Pondělí
Anglicky Cancer

Charakteristika:

 • Raci jsou velice citlivé a komplikované osobnosti.
 • Touží po bezpečí a teple rodinného krbu, ve kterém budou mít zázemí a stabilitu. Domov je pro ně ochrannou ulitou před nepříznivým vnějším světem, který je leckdy zraňuje.
 • Raci rádi pomáhají, ale také se s potěšením nechávají opečovávat. Obojí však vede k závislosti na druhých, která nedopadá dobře. Citová závislost na rodině a příbuzenstvu totiž mnohdy přináší zklamání.
 • Jakékoliv ztráty v mezilidských vztazích nesou lidé zrození v tomto znamení těžce, protože do vztahů vždy hodně investují.
 • Raci neumějí dělat věci napůl nebo zčásti. Pokud se pro něco rozhodnou, jdou do toho celým svým srdcem i za cenu nejvyšší oběti.

Kladné vlastnosti:

 • Přizpůsobivost
 • Odpovědnost
 • Vnímavost a empatie
 • Duševní pochopení pro druhé

Záporné vlastnosti:

 • Přecitlivělost
 • Sklon k manipulaci
 • Neschopnost a neochota přizpůsobit se změnám

5) Lev (osoby narozené mezi 23.7. a 22.8.)

Živel Oheň
Vládnoucí planeta Slunce
Oblíbená barva Oranžová
Šťastné číslo 1
Příznivý den Neděle
Anglicky Leo

Charakteristika:

 • Lvi jsou mistři zábavy. Kdekoliv se objeví, tam na sebe strhnou pozornost.
 • V žádném jiném znamení se nenarodilo tolik králů, generálů, vůdců a umělců, jako ve znamení Lva.
 • Lvi chtějí být vítězi, a proto to ve většině případů dotáhnou opravdu daleko.
 • Jsou to praví milovníci života, uznání a společnosti. Odpovídají tomu i jejich vlastnosti mezi které patří nejen společenskost, ale i velkorysost, dobrosrdečnost a talent k diplomacii.
 • Lvi milují vedoucí pozice, naopak se jim protiví být podřízeným někoho nebo něčeho. Osoby narozené v tomto znamení touží prožívat radost, a proto se vyhýbají prohrám, ponížení, krizím a životním otřesům.

Kladné vlastnosti:

 • Společenskost
 • Velkorysost
 • Dobrosrdečnost
 • Talent k diplomacii

Záporné vlastnosti:

 • Domýšlivost
 • Sebestřednost
 • Sklon k silným emocím, které se nebojí dát najevo

6) Panna (osoby narozené mezi 23.8. a 22.9.)

Živel Země
Vládnoucí planeta Merkur
Oblíbená barva Hnědá
Šťastné číslo 5
Příznivý den Středa
Anglicky Virgo

Charakteristika:

 • Díky tomu, že stojí nohama pevně na zemi, s nimi nesmýkají iluze a představy podobně jako s blíženci.
 • Tíhnou k pečlivosti, mnohdy až perfekcionismu. Jsou to lidé, kteří se snaží mít vše v životě uspořádané a přehledné.
 • Logické myšlení je jim vlastní, stejně tak trpělivost.
 • Jejich další kladnou vlastností je pracovitost a jejich kladení důrazu na detail. Zkrátka jednoduše jim neujde sebemenší chybička.
 • Panny upřednostňují bezpečí a s tím spojené jistoty. Svůj život si dokonale plánují a dokáží tím být až posedlí.
 • Díky píli, šikovnosti, důkladnosti a pracovitosti svých cílů většinou dosáhnou. Rádi mají svůj život pod kontrolou.

Kladné vlastnosti:

 • Pečlivost
 • Pracovitost
 • Důraz na detail
 • Dobré logické myšlení

Záporné vlastnosti:

 • Posedlost pořádkem a systémem
 • Neschopnost komunikace a vyjadřování
 • Svá trápení nosí hluboko v sobě.

7) Váhy (osoby narozené mezi 23.9. a 23.10.)

Živel Vzduch
Vládnoucí planeta Venuše
Oblíbená barva Růžová
Šťastné číslo 6
Příznivý den Pátek
Anglicky Libra

Charakteristika:

 • Váhy patří opět mezi společenštější znamení. Díky planetě Venuši, která jim vládne, jsou zrozenci tohoto znamení obdařeni talentem navodit příjemnou atmosféru konverzace, jsou zdvořilí, mají vybrané chování a estetické cítění.
 • Není proto divu, že se v tomto znamení diplomacie, umění a vztahů narodilo mnoho významných osobností z uměleckých a politických kruhů. Ve společnosti jsou tito lidé zkrátka oblíbení.
 • Jedná se o intelektuálně založené osoby, které jsou jemné povahy. Mají rádi harmonii a soulad. I proto se hodí do oblasti diplomacie.
 • Ve svém životě také hodně dbají na hodnoty jako dobro a pravda. V každém momentě svého života se je snaží hájit a zachovávat. Pokud by tak nečinili, šli by sami proti sobě.

Kladné vlastnosti:

 • Zdvořilost
 • Estetické cítění
 • Smysl pro spravedlnost

Záporné vlastnosti:

 • Neumí říkat ne.
 • Problémy s rozhodováním
 • Sklony k pasivitě a lenosti

8) Štír (osoby narozené mezi 24.10. a 22.11.)

Živel Voda
Vládnoucí planety Mars (a Pluto)
Oblíbená barva Černá
Šťastné číslo 9
Příznivý den Úterý
Anglicky Scorpio

Charakteristika:

 • Štírovi vládnou hned dvě planety – Mars a Pluto. Možná i proto se jedná o jedno z nejsložitějších znamení, které má nejhorší pověst.
 • Lidé narození v tomto znamení jsou velmi emocionální, což má také vliv na jejich sexualitu, která je u toho znamení obzvlášť výrazná. Tito lidé ji považují za skutečně jednu ze základních potřeb – podobně jako jídlo a spánek.
 • Štíři berou všechno vážně. Jejich citové projevy se pohybují v extrémech: pozitivní – negativní, bílá – černá.
 • Dokáží být zábavní, přátelští a vřelí a stejně tak zamlklí a chladní.
 • Je velmi obtížné rozpoznat, co se děje pod jejich povrchem. Když se naštvou, tak dovedou udělat pořádnou scénu. Staré křivdy nezapomínají a umí je oplatit.
 • Mají mimořádnou intuici, bystrý úsudek a vrozený psychologický talent. Nevyplatí se tedy před nimi lhát. Poznají to.

Kladné vlastnosti:

 • Mimořádná intuice
 • Bystrý úsudek
 • Psychologický talent

Záporné vlastnosti:

 • Výbušnost a ohnivost
 • Extrémní výkyvy nálad
 • Neochota odpustit

9) Střelec (osoby narozené mezi 23.11. a 21.12.)

Živel Oheň
Vládnoucí planeta Jupiter
Oblíbená barva Fialová
Šťastné číslo 3
Příznivý den Čtvrtek
Anglicky Sagittarius

Charakteristika:

 • Jako střelci se rodí především vizionáři, kteří svými myšlenkami často předběhnou domu a ovlivní svět.
 • Tito lidé jsou svým ideálům věrní a jejich život bývá aktivní a dobrodružný. Za vším, co dělají potřebují vidět smysl a možnost seberealizace. Život vnímají jako příležitost vše, co je zajímá, pochopit a důkladně prozkoumat.
 • Udělají hodně pro to, aby se mohli věnovat tomu, čemu věří a co je baví.
 • Nechtějí život promarnit, ale naplno prožít. Důležitá je pro ně svoboda.
 • Jsou upřímní a v každé situaci pravdomluvní. Věří, že se jim to vrátí.

Kladné vlastnosti:

 • Upřímnost
 • Pravdomluvnost
 • Jsou aktivní a drobrodružní

Záporné vlastnosti:

 • Lehkomyslnost
 • Netaktnost
 • Strach ze závazků

10) Kozoroh (osoby narozené mezi 22.12. a 20.1.)

Živel Země
Vládnoucí planeta Saturn
Oblíbená barva Šedá
Šťastné číslo 8
Příznivý den Sobota
Anglicky Capricorn

Charakteristika:

 • Saturn v horoskopu symbolizuje disciplínu, vytrvalost, důslednost a kontrolu. To jsou i vlastnosti, kterými oplývají kozorozi.
 • Kozorozi mohou navenek působit nenápadně, ale zdání klame. Ve skutečnosti jsou velmi ambiciózní a v životě to obvykle dotáhnou hodně daleko.
 • Berou život vážně a zodpovědně. Myslí zodpovědně a pro vyšší cíle se dovedou ledasčeho zříct.
 • Většina lidí narozených v tomto znamení jsou introvertní povahy. K tělu si pustí jen málokoho. Na druhou stranu jsou však loajální a je na ně vždy spoleh.
 • Jedná se o dobré přátele a pracovní partnery. Nezklamou vás.
 • Kozoroha si ale jen těžko získáte na svou stranu. Bude to trvat a budete muset ustát mnoho zkoušek.

Kladné vlastnosti:

 • Zodpovědnost
 • Loajálnost
 • Spolehlivost

Záporné vlastnosti:

 • Uzavřenost
 • Nedůvěra
 • Manipulativnost s druhými

11) Vodnář (osoby narozené mezi 21.1. a 20.2.)

Živel Voda
Vládnoucí planeta Uran
Oblíbená barva Modrá
Šťastné číslo 4
Příznivý den Sobota
Anglicky Aquarius

Charakteristika:

 • V tomto znamení se narodila spousta významných osobností jako třeba Mozart, Lincoln, Edison, Koperník a další. Možná i vám známí vodnáři dokáží něco velikého, čím zaujmou svět.
 • Jedná se o stěží přehlédnutelné osobnosti. Umějí zkrátka zaujmout.
 • Mají velmi originální myšlenky a neobvyklý životní styl. Jsou typičtí svou silnou touhou po svobodě, ničení starých struktur, které nefungují a touhou po pokroku.
 • Nemají problém s dodržováním pravidlem, pokud však dávají smysl. Lpí přitom na morálních hodnotách a přátelství. Pro své blízké jsou spolehlivou oporou ve všech životních situacích. V tomto znamení se rodí mnoho idealistů. Však sama svoboda je jedním velkým ideálem.

Kladné vlastnosti:

 • Spolehlivost
 • Lpí na hodnotách a přátelství
 • Silné osobnosti

Záporné vlastnosti:

 • Nepřizpůsobivost
 • Moralizování
 • Nevyzpytatelnost

12) Ryby (osoby narozené mezi 21.2. a 20.3.)

Živel Voda
Vládnoucí planeta Neptun
Oblíbená barva Světle zelená
Šťastné číslo 7
Příznivý den Čtvrtek
Anglicky Pisces

Charakteristika:

 • Ryby jsou klidné povahy a duchovního založení. Důležitá je pro ně zejména harmonie.
 • Jsou senzitivní a mají silně vyvinutou intuici.
 • Mají blízko do světa fantazie, jsou velmi kreativní a plni brilantních nápadů. Patrně i proto se v tomto znamení narodilo hodně umělců, spisovatelů, hudebníků a malířů.
 • Lidé narození v rybách rádi pomáhají druhým. Ve společnosti jsou přizpůsobiví a drží se raději v pozadí.

Kladné vlastnosti:

 • Klidná povaha
 • Kreativita
 • Silná intuice
 • Rádi pomáhají druhým.

Záporné vlastnosti:

 • Neschopnost říkat ne
 • Pasivita a s tím spojené únikové tendence k alkoholu a drogám

Čtěte také:

Uložte si článek – znamení zvěrokruhu na později a svým kamarádům:

Znamení zvěrokruhu

Charakteristika jednotlivých znamení

Kladné a záporné vlastnosti

Sdílejte článek – znamení zvěrokruhu svým kamarádům:

Treading

#Cool Status

Cool Status for whatsapp

#happy birthday Happy Birthday Wishes

मेरे सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त को जन्मदिन की बधाई! मैं धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि हमारी दोस्ती जीवन का एक सच्चा उपहार है।

#Atitude Status

My Life My Rules, My Passion My Atitude

#Love status

ख्याल रखा करो अपना माना की ज़िन्दगी आपकी है पर जान तो आप हमारी हो ना

#Couple Status

नहीं रहा जाता यार तेरे से बात किये बिना तभी तो तुम्हे CALL और SMS करते है वरना अच्छा तो हमें भी नहीं लगता तुम्हे परेशान करना

#Sad status

तेरी आखरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की आखरी ख़ुशी थी 💔

More Posts
x